Günümüz Meselelerine Fetvalar

Müslüman kardeşlerimiz delillere kaynaklara dayandırılmış fetvalara duydukları ihtiyaç dolayısıyla günümüz problemleriyle ilgili olan fetvaları sizlere ulaştırmak için kurulduk.

Fıkıh

İslamın en büyük meziyetlerinden biri;sonu gelmeyen vak'a ve olayları kural kaideler şemsiyesi altında toplayarak hükümlerini sarahaten veya zımmen ifade etmesi ve hükmü kapalı bulunan olayların durumunu ortaya çıkarmak için içtihat kapısı açmasıdır.İslamın geniş ve verimli sahasında yapılan çalışma ve içtihat neticesinde namütenahi olan gerçek ve hakikatların birçokları ortaya çıkmıştır.Bundan dolayıdır ki bu sahada çalışmak büyük bir ibadet ve yüce bir görevdir.Özellikle mükelleflerin fiillerini konu edinen fıkıh bilimi,islamın çok önemli dallarından biridir.O, büyük bir hazine ve tükenmez bir servettir.Herkes onu bilir ve takdir eder.Milli kütüphanelerde mevcut bulunan on binlerce cilt fıkıh kitaplarının en mu'tena yerlerde dizilip yerleştirilmesi bu sözün bariz belgesidir.Bunun için fıkıh bilimini iyice elde etmek ,gelişitirmek ve müslümanların faydasına sunmak müslümanların görevidir.

Hanefi ve Şafi'i

Türkiye'de Hanefi ve Şafi'i mezhepleri çoğunluk olduğundan meseleleri açıklarken her iki mezhebin ittifak halinde oldukları zaman meselenin hükmünü aktardık.Mesele ihtilaf ise; her iki mezhebin görüşlerini kısaca aktarmaya çalıştık.Böylece herkesin fayda sağlayacağını ümid ediyoruz.

Kaynaklara Dayanan Fetvalar

Nabza Göre Fetva'yı kurarak sağlam kaynak ve deillere dayanan fetvaları müslümna kardeşlerimize ulaştırarak islam'a hizmet etmek niyetindeyiz.Çalışmak bizden muvaffakiyet Allah'tan

Neden Nabza Göre Fetva

Bu zamanda müslümanlar arasında çeşitli konulara dair dile getirilen çok meseleler vardır.Doğru yanlış rastgele cevap verilir.Birbirine uymayan bu tutarsız cevaplara karşı müslüman kardeşlerimiz şaşırıp kalır.Allahın izniyle bunu bir nebzede olsa düzeltme amacındayız.Bu şekilde islama hizmet için dikkat çekici bir isimle sizlere ulaşmayı ümit ediyoruz.

İslam Göre Yaşamak

Allah ve O'nun Resülüne inanan her müslüman,İslama uygun olarak yaşamak mecburiyetindedir.Namaz,oruç,hac,zekat ve benzeri ibadetleri öğrenip tatbik etmek zorunluluğu olduğu gibi islamda alış-veriş,ticaret,nikah,boşanma ve benzeri de öğrenip gereğine göre yaşamak da zorunludur.Mesela alış-veriş yapmak veya evlenmek isteyenin kanuni yönden sorumlu ve mağdur olmaması için resmi muameleleri öğrenip gereğini yapması gibi Allah'ın nezdinde mes'ul olmamak için dine göre usul ve muamelisini öğrenip gereğini yapması ve ona göre yaşamasıda mecburidir.